Révfaluért online
"Régi nyomokat keresek, melyeket elfújt a szél.
Régi szavakat, melyeket elmosott a víz."
/Wass Albert/
MENÜ

 

 

Szobrok Révfaluban

 

 

A 11-es győri vadászzászlóalj emlékműve: a Kálóczy téren található Weichinger Károly építész és Réthy Gyula kőfaragó közös alkotása. 1937-ben állították fel. Az obeliszken vadászkürt, a zászlóalj jelképe látható a kürt hajlatában a 11-es számmal; körben, a talapzat felső csíkján pedig azok a településnevek olvashatók, ahol a zászlóaljat az I. világháborúban bevetették.

 

 

Az 1954-es árvízi emlékmű: a Szövetség utca és a Hédervári út találkozásában kialakított kis parkban áll, Grantner Jenő alkotása. 1959-ben állították a híres szigetközi árvíz emlékére.  Az emlékmű domborművén az árvíz pusztítása, az árvíz elöli menekülés és az árvíz utáni újjáépítés fázisai vannak megörökítve.

 

 

Deák Ferenc-szobor: az Áldozat utcában, a Széchenyi István Egyetem állam-és jogtudományi karának épületének földszinti aulájában helyezték el 2003-ban. Máhr Géza alkotása, 1955-ben készült. Vörösmárvány piedesztálon álló bronzszobor.

 

 

Gróf Széchenyi István-szobor: a Széchenyi István Egyetem parkjában található mellszobor Dunaiszky Lőrinc XIX. században készült, elveszett szobrának másolata. Az eredeti alkotás 1866-ban a Széchenyi szoborpályázatra készült. Az egyetemi parkban látható szobrot 1986-ban avatták fel, amikor az egyetem (akkor még főiskola) felvette a Széchenyi István nevet.

 

 

Kőkereszt: a Hédervári út 26. előtt található egy kis parkban, kettős alapú kőkereszt, a keresztfánál Szűzanya álló alakos szobra. Sajnos a felirata hiányos, ami olvasható belőle: "Állíttatta ... Szakos Mihály, megújíttatta Hollfi és neje, 1930, Győr-Révfalu hívei 1948".

 

 

Kőváros-kőemberek emlékmű: a Honfi utca, a Dózsa György rakpart és a Szabadrév utca találkozásánál található. Az 1944. április 13-i bombázások révfalui áldozatainak emlékhelye. Dániel Gyula kezdeményezésére tervezte Rosta S. Csaba és Südi Enikő, megvalósította a Horváth és Társa KFT. A révfalui "Kőváros, Kőemberek" Egyesület állította 1997-ben.

 

 

Rónay Jácint-portré: a Rónay Jácint utca 2/A falán látható a mozaikkép. Sándor József Péter alkotása, 2012-ben helyezték ide. A természettudós, publicista, előkelő egyházi pályát befutó Rónay (Leitzinger) János Jácint tanulmányai egy részét Győrben folytatta, majd bencés tanítóként tért vissza a városba. A polihisztor a helyi Hazánk című irodalmi lapban rendszeresen publikált, a szabadságharc győri eseményeiben aktívan részt vett, aminek következtében emigrációra kényszerült. A trónörökös Rudolf tanítója és Mária Valéria nevelője helyi kötődése még, hogy Győr vármegye országgyűlési képviselője volt.

 

 

Sárkányrepülő Ikarosz: Varga Imre alkotása a Széchenyi István Egyetem előtt van felállítva 2010 óta. A szobor eredetileg a töltés melletti területen, az egyetem új parkolói helyén állt. Krómacélból készült, zalahalápi bazalt talapzaton áll. Az alkotás azt a pillanatot örökíti meg, amikor Ikarosz a sárkányrepülővel nekirugaszkodik a levegőnek.

 

 

Széchenyi István-dombormű: az egyetem aulájában található. A kör alakú bronz dombormű Sz. Egyed Emma alkotása. 1987. május 14-én helyezték itt el.

 

 

Találkozás: a Dózsa György rakpart és Árvíz utca kereszteződésénél kialakított kis parkban található. A Dózsa György rakpart felújításának befejező akkordja volt Beregszászi-Hegyi László győri kötődésű keramikus színezett pirogránit Találkozás című alkotásának felállítása és avatása. A művész két szemközti irányból érkező karcsú vitorláshajót formázott meg. A térplasztika szimbolikájával mindazokat a találkozásokat fejezi ki, melyek Győrött a "Találkozások városában" összekötik az embereket, a folyókat, a hagyományokban gazdag múltat és az alkotó jelent. Az alkotás 2,2 méter magas. 2011-ben avatták fel.

 

 

Trianoni emlékkereszt: a Hédervári út 86/C udvarán helyezték el 2004. december 5-én ezt a fakeresztet. Faragott nagy Magyarország térkép látható rajta, mellette két Szervátiusz-kopjafa másolat.

 

 

I. világháborús emlékmű: a révfalui temetőben található, készítője Albert Andor. 1937-ben állították. Az emlékmű középpontjában emléktábla látható, felirata: "Ez emlékműben él hálánk és szeretetünk. Révfalu közönsége" A feliratos emléktábla jobb oldalán síró árvafiú-relief, kezében babérkoszorú, balra fiatal, felfelé néző hadiözvegy, közöttük allegorikus hadi kellékek (sisak, puska, kard), felette, fő helyen Szűz Mária-dombormű, Magyarok Nagyasszonya Szent Koronát visel, kezében kisded Jézussal. A kompozíció csúcsán kereszt található. Az emlékmű lábazati részén márványtáblán a városrész hősi halottai kerültek feltüntetésre. A hősi emlékmű előtt jelképes sír látható.

 

 

Vízikerék: a Kálóczy téri szociális otthon bejáratánál található Hefter László alkotása. 1981-ben állították. Széles, gyűrűkbe rendezett kőkockákból alkotott medence mélyéből rozsdamentes acélból készült szálak nyúlnak a magasba, három egymáshoz rögzített gyűrűben végződnek. Csőkarikák ölelik körül a vízszintes tengelyre szerelt, osztott félkörökből szerkesztett mozgórészt. A csőgyűrűk végei a tetőponton eltávolodnak egymástól. A hosszú évek óta nem használt eredeti, szökőkút funkció szerint a csőgyűrűk végeiből kiáramló víz mozgatja a lapátokat, ilyenkor a karcsú szárú virágokra emlékeztető alapformájú alkotás mozgó „szirmai” képzelt gömböt alkotnak, melyben a félgömbök forgása ellentétes irányú. A láthatóan működőképes három és fél méter magas csobogó felállításakor sem volt folyamatos, napközbeni víznyomás alatt, ma már sajnos ez az alkotás is a használaton kívüli győri csobogók, díszkutak, szökőkutak népes táborát gyarapítja.

 

 

 

(Forrás: www.szoborlap.hu, Orbánné Horváth Márta: Győri Emlékhelyek és Köztéri Alkotások, www.szoborlap.hu)

 

 

Asztali nézet